Лечение с фастбрейс

Запазена търговска марка

FASTBRACES® Technologies, a true American original, is celebrating its quarter of a century anniversary of helping dentists straighten teeth now in almost 50 countries. Teeth are crooked because they didn’t erupt properly and came in tilted, sideways, overlapping or spaced apart and, as a result, they are not upright. FASTBRACES® Technologies high performance bracket systems upright the roots of the teeth from the beginning of treatment with just one square wire by torquing and tipping them from the very first appointment. Treatment time for comprehensive orthodontic therapy should take more than 120 days with the FASTBRACES® CLASSIC™ SERIES™ and could take less than 120 days for non-deep bite cases with the FASTBRACES® TURBO™ SERIES™, depending on the patient cooperation and clinical experience of the treating dentist.

FASTBRACES® Technologies, запазената американска марка, чества своята четвърт век на пазара, в който помага на зъболекарите да оправят зъби почти 50 страни. Зъбите са криви, защото не са израстнали правилно и са станали наклонени, настрани, припокриващи се или раздалечени един от друг и в резултат на това те не са изправени. FASTBRACES® Technologies с висока производителност скоби системи изправени корените на зъбите от началото на лечението само с една квадратна жица от изтръпва ги и ги изкарва още от първата среща. Времето за лечение за цялостна ортодонтска терапия трябва да отнеме повече от 120 дни с FASTBRACES® CLASSIC ™ SERIES ™ и може да отнеме по-малко от 120 дни за случаи на ухапване без дълбоко FASTBRACES® TURBO ™ SERIES ™, в зависимост от сътрудничеството на пациента и клиничния опит на лекуващия зъболекар.

FASTBRACES® Logo, Braces for adults and braces for kids
Dr.Evgeni Minkov
a proud FASTBRACES® provider:
braces technology that is fast,
safe and affordable.

Д-р Евгени Минков
горд доставчик на FASTBRACES®:
брекети технология, която е бърза,
безопасна и комфортна.

Зъбни импланти

Вадене на мъдреци

Плазмотерапия

Лечение при изтриване на зъбите

Лечение без брекети

Еластични протези

Pin It on Pinterest