Изграждането на зъбен мост е изключително належащо когато установите, че липсва постоянния зъб. Това довежда до разрушаване на издръжливостта и цялостния вид на дъвчащата повърхнина.

Необходимостта от изграждането на зъбен мост се изразява във възпрепятстване на накланянето и изместването на зъб, намиращ се около празната повърхнина. При дъвчене разместването на зъбите довежда до изменение посоката и здравината на съседните

зъби и техните корени. Именно така се усилва излизането на съседните зъби от техните гнезда. Посредством изграждането на зъбен мост се подобрява речевата чистота, дъвкателната способност и е възможно да коригирате видоизменена захапка. Голямо предимство на зъбните мостове е способността им да предпазват от преждевременното появяване на бръчки.

В стоматологията се използват главно 4 типа зъбни мостове:

На преден план ще споменем традиционния зъбен мост. Той се представя като изкуствен зъб, запълващ празното място от изваден постоянен зъб. Това е най-устойчивия зъбен мост. Обичайно се употребява за възобновяване на липсващи кътници.

Мостът на предния зъб е втория тип. При него закрепването на изкуствения зъб се осъществява посредством метални скоби прикрепени за задната част на зъба. Той е най-щадящия и не изисква много подготовка.

Конзолният зъбен мост се употребява в случаите, когато зъбите се намират само от едната страна на празнината. Употребява се също така и за изработването на краен зъб на място където дъвкателната способност е по-голяма от тази на резците.

Денталният мост имплант се употребява когато липсва съседен зъб, за които се закрепява моста. Той има мултифункционално приложение.

Pin It on Pinterest