бщите условия, с които е необходимо да се съобразявате, когато сте решили да закрепите импланти са:

 • Здравословното ви състояние
 • Локалното състояние на лигавицата, зъбната челюст
 • Размера и разположението на костите на зъбната челюст
 • Както и на съседните и насрещни зъби

Съществуват някои основания, изключващи закрепването на импланти и такива, които повишават опасността от безуспешното му закрепване. Появява се по-голяма опасност от венечни заболявания (парадонтоза) при хора, които не поддържат добра зъбна хигиена или са пушачи и диабетици. Това въздейства на импланта и се получава вероятност в бъдеще да се отхвърлят зъба. Друга предпоставка, при която съществува риск от влошаване на импланта са продължителен прием на стероиди, наличие на остеопороза или друго заболяване, което се отразява върху костите.

Необходимо е да се съобрази напрежението, което се получава при закрепването на зъбен имплант. Наблюдава се безчувственост при закрепен имплант в съпоставка с жив зъб, при който се оказва по-силен натиск. За да се балансира това, местоположението на имплантите трябва да бъде разпределено по продължение на поддържащите зъбни протези. Натиск, който е концентриран върху една зона е възможно да води до пречупване на мостова конструкция, елемент от импланта или лишаване на костта, която се намира в близост до него. Окончателното положение на зъбния имплант се основава на биологични и механични условия. Имплант, който е поставен върху по-устойчива кост има по-минимална възможност за влошаване в съпоставка с зъбен импант, които е закрепен в кост с по-малка плътност. Увеличава се вероятността от влошаване на имплант при скърцащи хора , понеже те оказват напрежение върху импланта.

При екстракцията на зъбите имплантите се закрепват според различните метод:

 • Непосредствено след изваждането на зъба
 • След 2-3 седмици от екстракцията на зъба
 • След три повече месеци от екстракцията на зъба
  Съществуват различни подходи за закрепването на зъба върху имплант. Класифицират се според времето на закрепването на импланта:
 • Закрепяване веднага
 • Закрепяване след 1-2 седмици
 • Закрепяване след три и повече месеци

Pin It on Pinterest