Металокерамичната конструкция се състои от здрава, с висока якост и жилавост метална основа – инфраструктура от сплав за металокерамика. която се покрива с нискотопим или изключително нискотопим порцелан – опакер. Металокерамиката е метод за естетично инкрустиране на метални протезни конструкции чрез синтероване на фелдшпатов порцелан върху металната сплав.
Към сплавите за металокерамика съществуват няколко специфични изисквания:
1.    Да имат максимално високи механични свойства, които позволя¬ват отливането на максимално тънка, но с висока якост метална основа, която не трябва да се деформира по време на функция. Механичните качества се представят чрез модула на еластичност на сплавта, който трябва да бъде минимум 100000 МРа. Ако сплавта няма достатъчна якост, инфраструктурата трябва да бъде по-дебела, което изисква или по-голямо. Не щадящо изпиляване на естествените зъби, или по-тънък слой порцелан с компромис по отношение на оптичните качества на възстановяването. По принцип при металокерамиката колкото е по-дебела металната инфраструктура, толкова е по-здрава конструкцията и колко¬то е по-дебел инкрустационния порцелан, толкова тя е по-естетична.
2.    Солидус-температурата на сплавта трябва да бъде по-висока от температурата на изпичане на керамичната маса – над 1000 °С. В противен случай при термичната обработка на порцелана е възможно повърхностният слой и тънките ръбчета на металната основа да се стопят и деформират.
4. Коефициентът на термично разширение на сплавта трябва да бъде близък до коефициента на термично разширение на керамичната маса – 12-14 mm.10‘0/°C. 
За металокерамика се използват благородни – златно-платинени, златно-паладиеви, паладиево-сребърни и паладиеви сплави и неблагородни – никел-хромови, кобалт-хромови и титанови сплави.
Металокерамичната структура е възможно да бъде еднообразна или с няколко цветови оттенъка.Наложително се поставят няколко оттенъка едва когато вродените съседни зъби имат такива. Налага се поставяне на няколко оттенъка в случай когато се загледате във вродените зъби и забележите различен цвят по дължина – при шийките се създават по-тъмни нюанси, а по-горе стават по-светли, дори понякога прозрачни. Съществуват зъби, които имат различни петънца по тях.По този начин се увеличават изискванията към една такава конструкция – да бъде  реставрирана и да придобие напълно природния облик на зъба.
При една традиционна металокерамика се забелязва металокерамика с един цвят. За съжаление тя няма никаква естетична стойност и ако се вгледат седящите срещу вас хора ще забележат,че сте с изкуствени зъби.
Въпреки трудоемката технология и относително висока цена съчетаването на механичните свойства на металните сплави с благоприятните физични и биологични качества на фелдшпатовия порцелан се определя широкото приложение на металокерамичните конструкции в съвременното протезиране.

Pin It on Pinterest