Щом стане въпрос за дентална медицина първоначално пациентите се сещат за вадене на зъб. Според повечето пациенти процедурата предизвиква чувство на болка и голяма част от тях се боят от нея. Ваденето на зъб(екстракция на зъб) е процес, обичайно свързан с болка. Въпросът, които се опитваме да изясним е дали в действителност ваденето на зъб е болезнено. 
Процедурата е належаща поради много причини, които са свързани с различни проблеми, например отстраняване на развален зъб и премахването му, необходимо, за да се направи място за друг, комуто е нужно ортодоксално лечение. 
Причини за вадене на зъб:

  • В повечето случай причината за ваденето на зъба, е че той е развален. Ако проблема с зъба е стигнал до такова положение, че не може да се излекува желателно е той да се извади.
  • Когато става въпрос за експанзивно заболяване на венците (парадонтит), в следствие на което зъба е увреден, решението на проблема е  своевременното му вадене.
  • В случай, че изникнат нови зъби, чиито допълнение води до прекомерен брой зъби, те(той) трябва да се отстранят.
  • Зъби, които са счупени(фрактурирани) също подлежат на изваждане.
  • По същия начин стой въпроса, когато зъб стой на линия на фрактура в костта, която ги поддържа.
  • Зъби, които са изникнали на криво ( импактирани) довеждат до признаци на усложнения и в бъдеще ще е наложително да се извадят.
  • Друга причина може да бъде когато зъб, които се изважда при ортодентска интервенция, за да направи път на изникващ под него зъб, или когато става дума за направа на място на съседен зъб, които ще го заеме в бъдеще.
  • За да се подготви място за протеза, дентален мост или снемаема частична протеза по време на протетичното лечение е необходимо да се извади зъба.
  • При пациенти, подложени на радиотерапия е необходимо да се вадят зъбите, които са на мястото, където се развива радиация. По този начин зъболекаря подготвя място за протеза.

Тук е мястото където вече опираме до същинския въпрос, които стой – съществува ли болка при вадене на зъб? 
Не бихме могли да кажем, че поставянето на местна упойка изцяло ще притъпи болката и ще ви направи безчувствени. Фактически упойката ще направи вашето лице така, че се чувства „по тежко и сковано“. Впрочем ще усетите, че нещо се случва, но това усещане не може да се определи точно като болка. 
В повечето пъти когато се поставя инжекция при изваждане на мъдрец, самата упойка е по-болезнена от процедурата.
Имайте в предвид, че упойката, която ви поставя стоматолога може да не бъде сложена правилно или няма да е достатъчно нейното количество и тогава вече бихте могли да почувствате някаква болка. Но всеки един добър стоматолог ще се погрижи това да не се случи, а ако действително това стане е необходимо да го уведомите, за да може той да се погрижи повече да не изпитвате болка.

Pin It on Pinterest